English
Manufacture
Manufacture
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:+86 (0)512 52438860
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Guoliang Zhu
International:+86 (0)18913672810
Email :lh@jcjh.com
New Business Inquiries

    No. 5 Yongxin Road, 
      Wangzhuang Town, 
      Changshu City, Jiangsu 
      Province, China
   +86-512-52438861
+86-512-52437885

Scan download

© Copyright  2015   Suzhou Jiacheng Business Equipment Co.,Ltd.
Designed by wonder-tech