Sales
Marketing
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:  +86 (0)512 52435886
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Tony Yang
International:+86 (0)18913683515
Email :Tony@jcjh.com

Domestic Sales
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:  +86 (0)512 52435885
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Yijuan Ding
International:+86 (0)18913672858
Email :dyj@jcjh.cn

Overseas Sales
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:+86 (0)512 52438861
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Jack Chen
International:+86 (0)18913672803
Email: Jack@jcjh.com
New Business Inquiries

    No. 5 Yongxin Road, 
      Wangzhuang Town, 
      Changshu City, Jiangsu 
      Province, China
   +86-512-52438861
+86-512-52437885
© Copyright  2015   Suzhou Jiacheng Business Equipment Co.,Ltd.
Designed by wonder-tech