CONTACT JIACHENG

Sales   
Marketing
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:  +86 (0)512 52435886
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Tony Yang
International:+86 (0)18913683515
Email :Tony@jcjh.com

Domestic Sales
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:  +86 (0)512 52435885
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Yijuan Ding
International:+86 (0)18913672858
Email :Dyj@jcjh.com

Overseas Sales
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:+86 (0)512 52438861
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: James
International:+86 (0)18913672803
Email: James@jcjh.com
Purchase 
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:  +86 (0)512 52438860
Fax: +86 (0)512 5243860
Contact Person: Jianping Yuan
International:+86 (0)18913672807
Email :Yjp@jcjh.com
Production  
Manufacture
No.5 Yongxin Road,Shanghu Town,Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Tel:  +86 (0)512 52438005
Fax: +86 (0)512 52437885
Contact Person: Hua Liu
International:+86 (0)18913662391
Email :Lh@jcjh.com
Technical Support   
ADD: No. 5 Yongxin Road, Wangzhuang Town, Changshu city,  Jiangsu Province,China
TEL : +86-512-52437872
FAX : +86-512-52437885
Contact Person: Donghai Shi
International:+86 (0)18962359717

Web: www.suzhoujiacheng.com
E-mail: Stone@jcjh.com
    No. 5 Yongxin Road, 
      Wangzhuang Town, 
      Changshu City, Jiangsu 
      Province, China
   +86-512-52438861
+86-512-52437885

Scan download

© Copyright  2015   Suzhou Jiacheng Business Equipment Co.,Ltd.
Designed by wonder-tech