English

CONTACT JIACHENG

Sales   
Contact 1:

James Zhou

Email: james@jcjh.com
Phone: +86 18013663082
Tel: +86 512 52438861

Contact 2:

Suely Li

Email: suely@jcjh.com
Phone: +86 18913672803
Tel: +86 512 52438861

Factory Location:

Suzhou Jiacheng Business Equipment Co., Ltd.

No. 5 Yongxin Road, Wangzhuang Town, Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China
Zip Code: 215553
    No. 5 Yongxin Road, 
      Wangzhuang Town, 
      Changshu City, Jiangsu 
      Province, China
   +86-512-52438861
+86-512-52437885

Scan download

© Copyright  2015   Suzhou Jiacheng Business Equipment Co.,Ltd.
Designed by wonder-tech